Katalog výrobků

DC-4-IO

Polovodičový výkonový spínač je čtyřnásobný modul výkonového DC spínače malých rozměrů, nízkým odběrem a dlouhou životností. Neobsahuje mechanické pohyblivé části, je kompatibilní s logickými obvody.

(dokument Pdf)

IP-01

Převodník je určen pro převod analogového napěťového signálu 0-10VDC na izolovaný analogový výstup napěťový 0-10VDC nebo proudový 4-20mA...

(dokument Pdf)

KS-4/24V AC,DC

Blok relé je určen ke spínání v řídících a regulačních obvodech, umožňuje zesílení a ochranu....

(dokument Pdf)

MO-02

Součtový člen MO-02 slouží k součtu dvou PNP 24VDC signálů na jediný signál 24VDC PNP. Na jednom modulu jsou osazeny 4 součtové členy.....

(dokument Pdf)

MO-03

Součtový člen MO-03 slouží k převodu osmi PNP nebo NPN 24VDC signálů na PNP signál 24VDC s možností součtu....

(dokument Pdf)

PU-03

Převodník PU-03 slouží ke galvanickému oddělení napětí. Lze ho použít pro bezpečné spínání vstupů řídících systémů, inverzi polarit....

(dokument Pdf)

PVI

Přístroj je určen pro bezdotykové snímání, resp.hlídání zvolené polohy všude tam, kde její změnu lze převést na točivý pohyb hřídele regulátoru....

(dokument Pdf)

SNR-11-24

Přístroj je určen pro snímání, resp.hlídání zvolené polohy všude tam, kde její změnu lze převést na točivý pohyb hřídele regulátoru....

(dokument Pdf)

SNR-11-230

Přístroj je určen pro snímání, resp.hlídání zvolené polohy všude tam, kde její změnu lze převést na točivý pohyb hřídele regulátoru....

(dokument Pdf)

SNR-12-24

Přístroj je určen ke korekci řídícího napětí 0-10V DC v rozsahu ± 20 %, všude tam kde změnu polohy lze mechanicky přvét na rotační pohyb hřídele regulátoru...

(dokument Pdf)

SNR-12-230

Přístroj je určen ke korekci řídícího napětí 0-10V DC v rozsahu ± 20 %, všude tam kde změnu polohy lze mechanicky přvét na rotační pohyb hřídele regulátoru...

(dokument Pdf)

 

SNR-21-24

Přístroj je určen pro snímání, resp.hlídání zvolené polohy všude tam, kde její změnu v kladném i záporném směru lze převést na točivý pohyb hřídele regulátoru. Regulátor se dodává s 14 různými úhly snímání....

(dokument Pdf)

SNR-21-230

Přístroj je určen pro snímání, resp.hlídání zvolené polohy všude tam, kde její změnu v kladném i záporném směru lze převést na točivý pohyb hřídele regulátoru. Regulátor se dodává s 14 různými úhly snímání....

(dokument Pdf)

SNR-22-24

Přístroj je určen ke korekci řídícího napětí 0-10V DC v rozsahu ± 20 %, všude tam kde změnu polohy lze mechanicky přvét na rotační pohyb hřídele reguláoru. Regulátor se dodává s 14 různými úhly snímání....

(dokument Pdf)

SNR-22-230

Přístroj je určen ke korekci řídícího napětí 0-10V DC v rozsahu ± 20 %, všude tam kde změnu polohy lze mechanicky přvét na rotační pohyb hřídele reguláoru. Regulátor se dodává s 14 různými úhly snímání....

(dokument Pdf)

 

Zdoj proudu 10/100mA

Zdroj je určen k napájení stálým stejnosměrným proudem při proměnlivé zátěži. Zdroj má rozsah 10 a 100 mA.

(dokument Pdf)

Z3A-S1_24

Stabilizovaný zdroj Z3A-S1/24 slouží k p řevodu střídavého napětí 24-30VAC na stejnosměrné stabilizované napětí 24VDC.

(dokument Pdf)

horni.jpgstit.jpg

   


Tel.: +420 603 123 456 | Email: info@vector.cz