GDPR 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a dodavatelů

  1. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a dodavatelů 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s výrobou našich strojních zařízení a obchodní činností provádíme zpracování vašich osobních údajů. V případě obchodování s firmou, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka nebo dodavatele. V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy - fyzické osoby a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka nebo dodavatele. Jedná se o údaje, které potřebujeme pro zajištění plnění smlouvy, zakázky nebo objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let. Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu používáme i pro zasílání e-mailových nabídek nebo objednávek. Správcem osobních údajů je Unireg s.r.o., adresa: Eklova 2269, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Kontaktní e-mail: unireg@unireg-dk.cz

  1. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z práv GDPR, můžete si podat žádost tímto způsobem: 

zašlete ji e-mailem na adresu unireg@unireg-dk.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Uveďte do ní:

  1. Identifikační údaje - jméno, příjmení, název společnosti

  2. O výkon jakého práva žádáte - např. výpis údajů, oprava, výmaz, omezení zpracování, atd.

  3. Upřesnění žádosti - např. v případě opravy správné údaje

  4. Telefon - pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Datum vydání a místo vydání: 
Ve Dvoře Králové nad Labem, 23.5.2018

Jan Vondrouš 
jednatel společnosti